Free Epub ♵ Milli Kıyam/ Milli Mücadelenin İç Yüzü ☫ Opel-rallye.de

Free Epub ⚖ Milli Kıyam/ Milli Mücadelenin İç Yüzü ♊ D Nya Da En B Y K Iftihar M T Rk Yarat Ld Md R Bu Kadar Tarih Okudum, T Rk Kadar Kahraman, Mert, Iyi Y Rekli, Zeki Ve Akl Selim Sahibi Insan, T Rk Kadar B Y K Ve Y Ksek Bir Tarihe Malik Bir Millet G Rmedim, Bu Kadar Millet Tan D M, Bug Nk Medeniyet Aleminde En Y Ksek Mevkie Kmak I In Laz M Olan Kabiliyetleri Kendinde Ve Yurdunda Bug Nk Kadar Toplam Olan N G Rmedim Dr.R za Nur un Hat rat , kavgac mizac ve Mustafa Kemal smet Pa a ile ya ad sorunlardan dolay yurtd na s rg ne gitmesinin de etkisiyle genelde tarafl ve sald rgan olarak nitelendirilir Bu y zden an lar nda yer verdi i ki isel kavgalar bu filtreyle de erlendirip, daha ziyade hadiseleri anlatt b l mlere odaklanmakta fayda var Mondros M tarekesi, Birinci Meclis, Moskova Muahedesi Bol evik Rusya yla li kiler ve Lozan Antla mas na dair etrafl de erlendirmelerini i eren Milli K yam da Hat rat ndan bu perspektifle haz rlanm Bilhassa diplomasi tarihimiz a s ndan k ymetli bir hat rat Dr.R za Nur un Hat rat , kavgac mizac ve Mustafa Kemal smet Pa a ile ya ad sorunlardan dolay yurtd na s rg ne gitmesinin de etkisiyle genelde tarafl ve sald rgan olarak nitelendirilir Bu y zden an lar nda yer verdi i ki isel kavgalar bu filtreyle de erlendirip, daha ziyade hadiseleri anlatt b l mlere odaklanmakta fayda var Mondros M tarekesi, Birinci Meclis, Moskova Muahedesi Bol evik Rusya yla li kiler ve Lozan Antla mas na dair etrafl de erlendirmelerini i eren Milli K yam da Hat rat ndan bu perspektifle haz rlanm Bilhassa diplomasi tarihimiz a s ndan k ymetli bir hat rat Dr.R za Nur un Hat rat , kavgac mizac ve Mustafa Kemal smet Pa a ile ya ad sorunlardan dolay yurtd na s rg ne gitmesinin de etkisiyle genelde tarafl ve sald rgan olarak nitelendirilir Bu y zden an lar nda yer verdi i ki isel kavgalar bu filtreyle de erlendirip, daha ziyade hadiseleri anlatt b l mlere odaklanmakta fayda var Mondros M tarekesi, Birinci Meclis, Moskova Muahedesi Bol evik Rusya yla li kiler ve Lozan Antla mas na dair etrafl de erlendirmelerini i eren Milli K yam da Hat rat ndan bu perspektifle haz rlanm Bilhassa diplomasi tarihimiz a s ndan k ymetli bir hat rat